Judul Buku                          : Integrasi Ilmu & Islam

Penulis                                 : Prof. Dr. Ir. H. A. M. Saefuddin

                                                Drs. Yuddy Ardhi

Cetakan Pertama              : Oktober 2022

Sinopsis                                

Ilmu pengetahuan Islam pernah mencapai puncak kejayaannya pada abad pertengahan. Namun dunia Barat telah mengambil alih kepeloporan dibidang sains dan teknologi saat ini. Kita mengakui itu. Namun usaha mengimbangi kemajuan iptek di Barat  perlu pula dilakukan agar ummat Islam tidak selalu terpinggirkan. Semangat menguasai iptek perlu dipacu. Mengintegrasikan ilmu dengan Islam merupakan jalan rekonstruksi kejayaan Islam dahulu untuk meraih kembali kejayaan Islam di semua sektor kehidupan.